eXTReMe Tracker
ארכיון חודשי: מרץ 2014

תחזית אסטרולוגית שבועית 14.03.2014-30.03.2014

הערה: הרשימה יוצאת לחופשה ותחזור אי"ה  ב  04.04.2014. ולכן השתדלתי להרחיב. אנחנו עדיין ברצועת זמן בה המחשבה מחודדת יותר. צפויות התפתחות בלתי צפויות שאינן בגלל התארגנות מתוכננת. הקשרים של ווסטה עם כמה כוכבים יוצרים מצב בו נושא ההתגוננות חוזר, קיים

נשלח ב תחזית שבועית

תחזית אסטרולוגית שבועית 07.03.2014-14.03.2014

אנחנו בימים בהם החשיבה מתחדדת. ענייני נשים יהיו נושאים חשובים בזכות פאלאס אתנה. הצורך בהתגוננות גם הוא יהיה בולט יותר, לא רק ברמה אישית, אלא מדינית וקהילתית. תאריכים חשובים יהיו ה -13.03- 12.03, בהם צפוייה פריצת דרך למשהו חדש, יתכן

נשלח ב תחזית שבועית
בניה ועיצוב האתר: מאיה ו אבי לבקוביץ .
קרדיט תמונת הדר .