eXTReMe Tracker

תחזיות וניתוחים פוליטיים

"גורל ונשמה הם שני שמות של אותו עקרון" (נובליס)

תחזיות פוליטיות הן ענין מורכב ביותר, כי מלבד מפת הלידה של המדינה עצמה יש לקחת בחשבון את נתוניהם של אנשים רבים, שמעשיהם והחלטותיהם משפיעים ישירות על האירועים. לכן רק אסטרולוג מנוסה, היודע לנתח היטב את השפעתם ההדדית של גורמים רבים (שחלקם סותרים ומנוגדים), יכול לתת תחזית נכונה.  חשוב לא פחות – אסטרולוג טוב חייב לשחרר עצמו מהשפעת הלך רוח כללי.

429900_10150540165462076_432824846_n (1)במהלך השנים נתתי כמה וכמה תחזיות מדיניות שנראו בלתי מתקבלות על הדעת בעת שנאמרו, וחודשים אחדים לאחר מכן התבררו כנכונות, לטוב ולרע. הדוגמה הידועה ביותר, שזכתה להדים רבים, היתה כאשר בבחירות 1996 חזיתי במדוייק את נצחונו של נתניהו ברגע האחרון, תוך ציון השעה בה יושלם המהפך ויתברר שנתניהו מנצח בהפרש זעום. הייתי האסטרולוגית היחידה שאמרה זאת ועמדה על דעתה עד הרגע האחרון, נגד הזרם.
olmert_ehudאציין בקצרה רק כמה דוגמאות נוספות: בשנת 1993, בניגוד לאווירת האופוריה ששררה בארץ, הזהרתי שההסכמים נחתמו בזמן גרוע מבחינה אסטרולוגית ולא יעמדו במבחן הזמן. לפני הבחירות האחרונות חזיתי את הפסקת פעילותו של שרון, את ירידת כוחה של "קדימה" ואת הפתעת מפלגת הגימלאים, בסוף 2005 צפיתי את האירועים שיביאו להסלמה החמורה במצב הבטחוני בקיץ 2006. מפה פוליטית של מדינה, כמו מפה של אדם פרטי, לא נועדה להבהיל או ליצור אופוריה, אלא להגדיר מגמות. וכמו אצל אדם פרטי המפה אומרת: לשם אנחנו הולכים, בידינו הבחירה אם אנו רוצים לשנות, לפחות את החלק שנתון להחלטתנו.

בניה ועיצוב האתר: מאיה ו אבי לבקוביץ .
קרדיט תמונת הדר .