eXTReMe Tracker

טבלת מזל האופק

טבלה זו תאפשר לכם למצוא בקלות ובמהירות את מזל האופק שלכם לפי שעת הלידה. שימו לב להערות המופיעות מתחת לטבלה.

טלה שור תאומים סרטן אריה בתולה מאזניים עקרב קשת גדי דלי דגים
05:00-07:00 טלה שור תאומים סרטן אריה בתולה מאזניים עקרב קשת גדי דלי דגים
07:00-09:00 שור תאומים סרטן אריה בתולה מאזניים עקרב קשת גדי דלי דגים טלה
09:00-11:00 תאומים סרטן אריה בתולה מאזניים עקרב קשת גדי דלי דגים טלה שור
11:00-13:00 סרטן אריה בתולה מאזניים עקרב קשת גדי דלי דגים טלה שור תאומים
13:00-15:00 אריה בתולה מאזניים עקרב קשת גדי דלי דגים טלה שור תאומים סרטן
15:00-17:00 בתולה מאזניים עקרב קשת גדי דלי דגים טלה שור תאומים סרטן אריה
17:00-19:00 מאזניים עקרב קשת גדי דלי דגים טלה שור תאומים סרטן אריה בתולה
19:00-21:00 עקרב קשת גדי דלי דגים טלה שור תאומים סרטן אריה בתולה מאזניים
21:00-23:00 קשת גדי דלי דגים טלה שור תאומים סרטן אריה בתולה מאזניים עקרב
23:00-01:00 גדי דלי דגים טלה שור תאומים סרטן אריה בתולה מאזניים עקרב קשת
01:00-03:00 דלי דגים טלה שור תאומים סרטן אריה בתולה מאזניים עקרב קשת גדי
03:00-05:00 דגים טלה שור תאומים סרטן אריה בתולה מאזניים עקרב קשת גדי דלי

הערות:

  • הטבלה מתייחסת לילידי ישראל בלבד.
  • אלה שנולדו לקראת סוף המזל צריכים לחשב מזל אחד קדימה.
  • אם נולדתם בשנה שהיה בה שעון קיץ, החסירו שעה משעת הלידה שלכם.
  • הטבלה מסייעת למצוא את האופק, אך יש גורמים נוספים שאינם יכולים להופיע כאן. על מנת לדעת את האופק במדוייק יש לערוך מפה אסטרולוגית.
בניה ועיצוב האתר: מאיה ו אבי לבקוביץ .
קרדיט תמונת הדר .