eXTReMe Tracker

ייעוץ אישי

"גורל ונשמה הם שני שמות של אותו עקרון" (נובליס)

בניית מפה אסטרולוגית אישית מאפשרת להעניק לאדם ייעוץ אישי מפורט בכל תחומי החיים, מאהבה ועד עניינים פיננסיים. המפה יכולה להזהיר אותו מפני מכשולים ולכוון אותו אל הדרך המובילה אותו לעבר מטרותיו, תוך בחירת העיתוי הנכון. חשוב להדגיש בענין זה שאסטרולוג אינו מכשף הצופה את העתיד בכדור בדולח. תפקידו לחזות כיוונים, תפניות, סכנות, הזדמנויות, עיתויים וחיבורים מתאימים יותר ומתאימים פחות, כאשר בסופו של דבר הבחירה כיצד לנהוג היא בידי כל אחד מאיתנו. הכוכבים אינם גוררים אותנו לשום מקום בכוח.

הפתגם אומר: "לעצה טובה אין מחיר". החיים הם מבוך ממושך, מרתק ומבלבל כאחד. האסטרולוגיה מסייעת לנו לעשות סדר בבלבול, מבלי לפגוע בחלק המרתק. רבים נדהמים להיווכח איך מפה אסטרולוגית מדוייקת מתגלה כתואמת לאירועים המתרחשים בחייהם, בהווה ובעתיד, וכאשר נוהגים בחוכמה – מפיקים מזה את המיטב.

בניה ועיצוב האתר: מאיה ו אבי לבקוביץ .
קרדיט תמונת הדר .