eXTReMe Tracker

ארכיון תחזיות

 • פברואר 2024
 • ינואר 2024
 • ספטמבר 2023
 • יולי 2023
 • מאי 2023
 • פברואר 2023
 • נובמבר 2022
 • ספטמבר 2022
 • אוגוסט 2022
 • מאי 2022
 • ינואר 2022
 • אוקטובר 2021
 • יולי 2021
 • מרץ 2021
 • פברואר 2021
 • ינואר 2021
 • אוקטובר 2020
 • אוגוסט 2020
 • יולי 2020
 • מאי 2020
 • אפריל 2020
 • פברואר 2020
 • ינואר 2020
 • נובמבר 2019
 • אוקטובר 2019
 • ספטמבר 2019
 • אוגוסט 2019
 • יולי 2019
 • יוני 2019
 • מאי 2019
 • אפריל 2019
 • מרץ 2019
 • פברואר 2019
 • ינואר 2019
 • דצמבר 2018
 • נובמבר 2018
 • אוקטובר 2018
 • ספטמבר 2018
 • אוגוסט 2018
 • יולי 2018
 • יוני 2018
 • מאי 2018
 • אפריל 2018
 • מרץ 2018
 • פברואר 2018
 • ינואר 2018
 • דצמבר 2017
 • נובמבר 2017
 • ספטמבר 2017
 • אוגוסט 2017
 • יולי 2017
 • יוני 2017
 • מאי 2017
 • אפריל 2017
 • מרץ 2017
 • פברואר 2017
 • ינואר 2017
 • דצמבר 2016
 • נובמבר 2016
 • אוקטובר 2016
 • ספטמבר 2016
 • אוגוסט 2016
 • יולי 2016
 • יוני 2016
 • מאי 2016
 • אפריל 2016
 • מרץ 2016
 • פברואר 2016
 • ינואר 2016
 • דצמבר 2015
 • נובמבר 2015
 • אוקטובר 2015
 • ספטמבר 2015
 • אוגוסט 2015
 • יולי 2015
 • יוני 2015
 • מאי 2015
 • אפריל 2015
 • מרץ 2015
 • פברואר 2015
 • ינואר 2015
 • דצמבר 2014
 • נובמבר 2014
 • אוקטובר 2014
 • ספטמבר 2014
 • אוגוסט 2014
 • יולי 2014
 • יוני 2014
 • מאי 2014
 • אפריל 2014
 • מרץ 2014
 • פברואר 2014
 • ינואר 2014
 • דצמבר 2013
 • נובמבר 2013
 • אוקטובר 2013
 • ספטמבר 2013
 • אוגוסט 2013
 • יולי 2013
 • יוני 2013
 • מאי 2013
 • אפריל 2013
 • מרץ 2013
 • פברואר 2013
 • ינואר 2013
 • אוקטובר 2012
 • ספטמבר 2012
 •  

  עוד תחזיות ניתן למצוא באתר הישן שלי, בלינק הזה.

  ובאתר News1, תחזיות החל מ-2007 ברצף (ארכיון).

  בניה ועיצוב האתר: מאיה ו אבי לבקוביץ .
  קרדיט תמונת הדר .