eXTReMe Tracker

כמה מילים על אילת שקד

מיבנה המפה האישית שלה (על בסיס כל הנתונים ) מציג אישה שהגיעה עם תחושת שליחות חד משמעית לתפקידה. נפטון על ציר 4-10 מלווה אותה לאורך תפקידה (מאז 2015. ) האהדה אליה גבוהה!!! 5-11 חזק גם הוא. המפה שלה עם המדינה מציגה שהבינה מהר מאוד שההתמודדות שלקחה על עצמה היא בעייתית מאוד. עם הרבה "פעילות נגדה מאחורי הקלעים" אבל המחוייבות שלה פנימית. כלומר האמונה שלה חזקה ולכן הצליחה (יחסית), בתפקיד שלקחה על עצמה.

ינואר הנוכחי (2019) לא קל לה. לדעתי גם בגלל השינוי שניכפה עליה מצד שותפה לדרך הפוליטית. אבל היא נחושה בדרך שלה. המפה שלה עם המדינה מבטיחה לה עמדה משפיעה בעתיד, (קשר קראמתי עליו ארחיב באחת הרשימות הבאות) יתכן גם שתוכל לקבל על עצמה תפקיד משמעותי כמובן אם תרצה בו, עבור המדינה. (בעוד כמה שנים).

 

נשלח ב תחזית שבועית
בניה ועיצוב האתר: מאיה ו אבי לבקוביץ .
קרדיט תמונת הדר .