eXTReMe Tracker
ארכיון חודשי: ינואר 2019

כמה מילים על אילת שקד

מיבנה המפה האישית שלה (על בסיס כל הנתונים ) מציג אישה שהגיעה עם תחושת שליחות חד משמעית לתפקידה. נפטון על ציר 4-10 מלווה אותה לאורך תפקידה (מאז 2015. ) האהדה אליה גבוהה!!! 5-11 חזק גם הוא. המפה שלה עם המדינה

נשלח ב תחזית שבועית

לשאלתכם על שרת המישפטים אילת שקד. מיבנה המפה האישית שלה (על בסיס כל הנתונים ) מציג אישה שהגיעה עם תחושת שליחות חד משמעית לתפקידה. נפטון על ציר 4-10 מלווה אותה לאורך תפקידה (מאז 2015. ) האהדה אליה גבוהה!!! 5-11 חזק

נשלח ב תחזית שבועית

אילת שקד

  לשאלתכם על שרת המישפטים אילת שקד. מיבנה המפה האישית שלה (על בסיס כל הנתונים ) מציג אישה שהגיעה עם תחושת שליחות חד משמעית לתפקידה. נפטון על ציר 4-10 מלווה אותה לאורך תפקידה (מאז 2015. ) האהדה אליה גבוהה!!! 5-11

נשלח ב תחזית שבועית

כמה מילים על אילת שקד

מיבנה המפה האישית שלה (על בסיס כל הנתונים ) מציג אישה שהגיעה עם תחושת שליחות חד משמעית לתפקידה. נפטון על ציר 4-10 מלווה אותה לאורך תפקידה (מאז 2015. ) האהדה אליה גבוהה!!! 5-11 חזק גם הוא. המפה שלה עם המדינה

נשלח ב תחזית שבועית

כמה מילים על אילת שקד

לשאלתכם על שרת המישפטים אילת שקד. מיבנה המפה האישית שלה (על בסיס כל הנתונים ) מציג אישה שהגיעה עם תחושת שליחות חד משמעית לתפקידה. נפטון על ציר 4-10 מלווה אותה לאורך תפקידה (מאז 2015. ) האהדה אליה גבוהה!!! 5-11 חזק

נשלח ב תחזית שבועית

מחשבות ומסקנות על המיזוג בין ערוץ 10 וערוץ 13

    לכם הקוראים את הרשימות שלי לאורך השנים, הזוכרים שחזרתי וכתבתי שערוץ 10 למרות כל הרפרמות והזרמת הכספים לא יתקיים לעד, כמה שורות מאותן רשימות, שהראשונה הופיעה כבר ב 16.11.2011, תמיד הכותרות היו סביב במצב הפיננסי של הערוץ, ובהמשך

נשלח ב תחזית שבועית

תחזית אסטרולוגית ינואר 2019-

    החודש, השפעת ההיבט בין הכוכבים יופיטר ונפטון, יהיה קדימון לשנה הקרובה. אופי הכוכבים האלה מציג פאסיביות, התחמקות מעימותים או מתחים. אנשים יעדיפו לברוח ממצבים שידרשו מהם התחייבות או אחריות. המבנה הזה יקשה על תהליכים שיזרמו חלק ובלי בעיות.

נשלח ב תחזית שבועית
בניה ועיצוב האתר: מאיה ו אבי לבקוביץ .
קרדיט תמונת הדר .