eXTReMe Tracker

עוד עידכון לחודש יולי. 2019

 

לפנינו מים רגישים הכוכבים מארס ומרקורי מגיעים למעלת הירח של המדינה, המסמלת את העם ואורנוס "מתניע", את שניהם. הפגיעות גבוהה גם בגלל הצמידות של מארס ומרקורי. אלימות מילולית אופיינית. השילב כולו נפיץ יותר. הימים הרגישים יהיו בעיקר עד 12.07.
בנוסף שמש וונוס במזל סרטן במולות לסאטורן ופלוטו, כל אלה ביחד יוצרים קונפליקטים גם במישורים אישיים. עולמם הפנימי של רבים צפוי להיות באי שקט, וכדרכו של מזל סרטן, הם יסריטו לעצמם ולאחרים הרבה סרטים דראמטיים, וכל זה עד 21.07
מרקורי יתחיל בנסיגה השבוע, חדשות שיקריות שכל כך אופנתיות בשנה האחרונה, יקבלו דלק, בחודש הקרוב. הפרשנים החכמים מטעם עצמם בתיקשורת ידאגו "לפמפם" לכם דברים שאין להם שחר. הרבה מסרים מביכים יגיעו אלינו, בכל המישורים כולל בפוליטיקה, ובדרך במסע הבחירות. חוסר הבנה ישפיע על מו"מ, או בשיחות חשובות, כדאי להזהר בבחירת המילים, כדי שלא יטעו ויבינו משהו אחר ממה שהתכוונתם. מה שהיה נראה ברור לא יהיה כך. אל תשאירו דברים מעורפלים, בעיקר עכשיו, העדיפו לזוז הצידה, להניח לדברים להתגלגל בלי להיות מעורבים, כך יש סיכוי שתיפגעו פחות. לאלה מכם שאין ברירה, חיזרו ובידקו כל מידע וכל ניירת שתגיע אליכם, חיזרו וקראו את כל הפרטים, שוב ושוב, והשאירו לעצמכם גם חלון פתוח אם צריך לברוח.
אנחנו נחשוב על הטוב, ואולי זה יעזור. 

מוסיפה דברים בעיקבות הארועים בימים האחרונים:

במוצ"ש האחרון .06.07 כתבתי "לפנינו ימים רגישים, הכוכבים מארס ומרקורי מגיעים למעלת הירח של המדינה, המסמלת את העם ואורנוס "מתניע", את שניהם. הפגיעות גבוהה גם בגלל הצמידות של מארס ומרקורי. אלימות מילולית אופיינית…מרקורי יתחיל בנסיגה השבוע, חדשות שיקריות שכל כך אופנתיות בשנה האחרונה, יקבלו דלק, בחודש הקרוב. הפרשנים החכמים מטעם עצמם בתיקשורת ידאגו "לפמפם" לכם דברים שאין להם שחר. הרבה מסרים מביכים יגיעו אלינו, בכל המישורים כולל בפוליטיקה, ובדרך במסע הבחירות…." הנה, אנחנו בתוך התהליך, נחשפים יום אחר יום להודעות מפוברקות, כוזבות וחלקן בשפה "מאיימת ואלימה", כולנו הפכנו להיות "לוח המטרה". אולי כדאי גם לקחת מרחק, לשבת מהצד ולהתבונן "במחזה" שמבויים כל כך רע. כן, הכוכבים לא משקרים. המידע הזה משרת גם אותנו, להיות ביקורתיים ולהבין שמנסים להנדס לנו את המוח

נשלח ב תחזית שבועית
בניה ועיצוב האתר: מאיה ו אבי לבקוביץ .
קרדיט תמונת הדר .